08/02/2019

 

Het CLD sollicitatieproject

 is een samenwerking tussen het Christelijk Lyceum Delft en de Lions Club Delft, waarbij verschillende vakken zijn betrokken, o.a. Nederlands, Maatschappijleer en Mentorlessen. Het sollicitatieproject bestaat inmiddels al 15 jaar en maakt tegenwoordig voor alle leerlingen onderdeel uit van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Ter voorbereiding krijgen de leerlingen een speciale, door de Lions Club Delft georganiseerde, introductie les. Met de opgedane kennis gaan zij het geleerde in de praktijk brengen met een eigen sollicitatiebrief en een “echt” sollicitatiegesprek in maart.


 

 

 

 

Wat doet de Lions Club Delft?

Lions zijn lid van de serviceorganisatie Lions Clubs International, een wereldwijde associatie van Lions clubs waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving.

 

Word ook lid!

Lions Club Delft probeert door middel van het organiseren van diverse activiteiten een bijdrage te leveren aan Delftse doelen waaronder dit Sollicitatieproject van het CLD. Misschien ook iets voor jou? Neem dan contact op met de secretaris Cees van Mourik (delft@lions.nl) of één van onze leden, die 's avonds aanwezig zijn.